Working together
for a green Europe

GREEN-COMP illustration symbolizing composites' recycling process, with au aircraft image and Poland and Norway listed on

Projekt GREEN-COMP

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji w branży kompozytów w kierunku zielonej transformacji poprzez efektywne procesy i praktyki recyklingu. 

Finansowanie projektu

Dowiedz się więcej o finansowaniu projektu GREEN-COMP z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich oraz ich wkładzie w bardziej równoprawną, zielonąkonkurencyjnąsprzyjającą integracji społecznej Europę.

Nasi Partnerzy

Wszystkim nam zależy na zielonej transformacji

TMBK Partners logo
NTNU ASEM lab logo
Global Consulting Sustainability logo
ITWL logo
NOMA RESINS logo
pl_PL