Working together
for a green Europe

GREEN-COMP illustration symbolizing composites' recycling process, with au aircraft image and Poland and Norway listed on

Projekt GREEN-COMP

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji w branży kompozytów w kierunku zielonej transformacji poprzez efektywne procesy i praktyki recyklingu. 

Finansowanie projektu

Dowiedz się więcej o finansowaniu projektu GREEN-COMP z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich oraz ich wkładzie w bardziej równoprawną, zielonąkonkurencyjnąsprzyjającą integracji społecznej Europę.

pl_PL