GREEN-COMP obejmować będzie tworzenie sieci, transfer wiedzy i dzielenie się nią oraz doświadczeniem w zakresie najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami w Państwach-Beneficjentach (Polska) a podmiotami w Państwach-Darczyńcach (Norwegia).

GREEN-COMP zajmie się tymi zagadnieniami poprzez wdrożenie następujących działań:

Transfer wiedzy

Organizacja seminariów oraz spotkań nt. transferu wiedzy

Szkolenie

Prowadzone przez partnerów norweskich szkolenie nt. modelu LCA oraz narzędzia do zarządzania odpadami 

Publikacje i prezentacje

Rozpowszechnianie osiągniętych wyników poprzez publikację wspólnych prac i/lub prezentowanie ich na konferencjach naukowych

Plan działania

Przygotowanie 5-letniego planu działania dotyczącego współpracy w zakresie badań i innowacyjności pomiędzy partnerami

Możliwości finansowania

Określenie możliwości finansowania prac 

Spotkania

Organizacja spotkań z potencjalnymi interesariuszami

pl_PL