Partnerzy w projekcie

polsko-norweskie konsorcjum

Partnerzy konsorcjum projektu GREEN-COMP

Partnerzy konsorcjum projektu GREEN-COMP posiadają bogate doświadczenie w wytwarzaniu materiałów kompozytowych i są zaangażowani w badania oraz w innowacje w zakresie recyklingu kompozytów. Partnerzy będą rozwijać swój potencjał badawczo-innowacyjny w dziedzinie recyklingu kompozytów FRP, którą uważają za odznaczającą się bardzo wysokim potencjałem rozwojowym.

Konsorcjum składa się z 5 partnerów, w tym 2 jednostek badawczo-rozwojowych oraz 3 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

TMBK Partners Sp. z o.o.

Warszawa, Polska, Koordynator Projektu

TMBK Partners Sp. z o.o. is a Polish SME specializing in providing solutions for producers of polymer composite structures offering new functionalities for expanding their application range and increasing their market value. Our flagship product, CNT-doped thermoplastic veils, are ultralight nonwovens dedicated for the production of composites to improve their electrical, mechanical and thermal properties. TMBK offers services for the development of processing and testing conditions for plastics with fillers, including nanofillers, and actively participates in European research projects which offer us access to the latest technology and product solutions.

Rola w projekcie: Opracowanie skutecznego sposobu wykorzystania odpadów kompozytowych w polimerach termoplastycznych. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych kompozytów z uwzględnieniem obserwacji mikrostruktury. Zarządzanie projektem. 

NTNU – Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny

Gjøvik, Norwegia

NTNU jest największym uniwersytetem w Norwegii. W projekcie bierze udział Wydział Produkcji i Inżynierii Lądowej na kampusie w Gjøvik, a konkretnie Laboratorium Zaawansowanych i Zrównoważonych Materiałów Inżynierskich NTNU – ASEMlab. ASEMlab jest obecnie zaangażowane w 6 europejskich i 5 krajowych projektów dotyczących polimerów i kompozytów. ASEMlab dysponuje najnowocześniejszym zapleczem laboratoryjnym, doświadczeniem i sprzętem do badań terenowych oraz prowadzi ścisłą współpracę z przemysłem.

Rola w projekcie: Opracowanie narzędzia gospodarowania odpadami w oparciu o informacje o składnikach określających możliwości recyklingu konwencjonalnych i nowoczesnych kompozytów. Partnerzy przeanalizują możliwości dalszego rozwoju narzędzia, tak aby można je było zastosować w FRP.

GCS – Global Consulting Sustainability AS

Viken, Norwegia

GCS AS jest consultingowym MŚP z siedzibą w Norwegii, specjalizującym się w diagnostyce środowiskowej i zastosowaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Koncentrują się na kwestiach związanych ze społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi aspektami projektów, działań lub polityk. GCS specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz zrównoważonego rozwoju cyklu życia – LCSA (tj. oceny cyklu życia (LCA), rachunku kosztów cyklu życia (LCC) i analizy społecznego cyklu życia (SLCA)), badań środowiskowych i społecznych (ESDD), raportowaniu ESG, analiz kosztów i korzyści (CBA), analiz klimatu i zrównoważonego rozwoju dla – między innymi – większych i mniejszych systemów przemysłowych w sektorach energetyki i mobilności, budownictwie, górnictwie i rolnictwie.

Rola w projekcie: Opracowanie modelu oceny cyklu życia (LCA) w celu określenia wpływu na środowisko różnych ścieżek recyklingu kompozytów.

ITWL Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa, Polska

ITWL jest liderem Naukowo-Badawczego wsparcia wojskowej techniki lotniczej w Polsce. Struktura obejmuje 10 zakładów naukowo-badawczych, w ramach których działają wyspecjalizowane laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i Ministerstwo Obrony Narodowej. ITWL współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi producentami uzbrojenia oraz Siłami Zbrojnymi realizując prace m.in. na rzecz NATO, Europejskiej Agencji Obrony i Agencji Kosmicznej oraz Komisji Europejskiej. Jednym z głównych obszarów rozwoju instytutu są konstrukcje kompozytowe. ITWL pracuje nad rozwojem nowych technologii produkcji oraz naprawą konstrukcji lotniczych metodą patch bonding.

Rola w projekcie:  Opracowanie procesu mechanicznego recyklingu wybranych odpadów kompozytowych i analiza fizykochemicznych właściwości kompozytów.

NOMA Resins Sp. z o.o.

Gliwice, Polska

NOMA Resins Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się produkcją żywic epoksydowych dla przemysłu kompozytowego, w szczególności do budownictwa, automotive, marine oraz produkcją elementów kompozytowych m.in. dla branży transportowej. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę B+R wraz z nowoczesnym zapleczem badawczym oraz serwisem technologicznym. Doświadczenie kluczowego personelu to kilkanaście lat pracy w instytucjach badawczych, dystrybucyjnych i produkcyjnych, co umożliwia kompleksowe podejście do oferowanych produktów – od strefy badawczej po produkcję i sprzedaż wyrobów. Przewagą firmy jest możliwość personalizowania produktów i doskonalenia ich we współpracy z klientem. Noma współpracuje z klientami nie tylko w procesie sprzedaży własnych produktów lecz także oferuje pomoc w ich wdrożeniu. Specjalizacją firmy są wyroby produkowane na bazie recyklatu z włókien szklanych, węglowych, żywic poliestrowych i epoksydowych wg własnej technologii. W ten sposób rozwiązywany jest zarówno problem zagospodarowania odpadów jak i zmniejszana uciążliwość branży kompozytowej dla środowiska.

Rola w projekcie: Opracowanie procesu recyklingu chemicznego wybranych odpadów kompozytowych. 

pl_PL